TIẾP XÚC

BA LAN

Euro Eco Food sp. z o.o.
ul. Nowogrodzka 31 lok. 301,
00-511 Warszawa

điện thoại:
+48 605 217 898 (tiếng Ba Lan, anh)
+48 888 598 999 (tiếng Việt)
E-mail: office@euroecofood.pl

MẪU LIÊN HỆ

VIỆT NAM

CONG TY TRACH NHIEM HUU HAN THUONG MAI Xuất nhập khẩu EURO ECO FOOD
Văn phòng  đại diện thương mại XNK Đ/C số:
Floor 4th Nguyen Cong Tru Str,
Nguyen Thai Binh Ward, District 1, HCM CITY
ma so thue 0313652814
Thông tin liên hệ trong nước +84 938314060

MẪU LIÊN HỆ