TÁO ĐỎ

Giống: MUTSU , Granny Smith

class A

Caliber 60 mm - 90 mm

Nhuộm> 90%

Waxing: Có

Đóng gói:

Bushel 18,4-18,6 kg

Comments are closed.