CÁ HỒI ĐẠI TÂY DƯƠNG

Cá hồi Đại Tây Dương (Salmon Salar)

Hạng A

Trọng lượng: 1,5 kg – 5 kg

Các loại sản phẩm:

Cá làm sạch có cả đầu

Philê

Cắt khúc

Đầu (cắt V)

Đóng gói:

Tùy thuộc vào loại sản phẩm và các hình thức (tươi, đông lạnh, hun khói) được đóng gói riêng biệt để vận chuyển để đảm bảo việc giữ nguyên các giá trị dinh dưỡng và hương vị tự nhiên.

Comments are closed.