Grazing dairy cows in Cornwall farmland with wind turbines in the background

Dịch vụ của chúng tôi bao gồm tất cả các loại thịt và nội tạng của bò từ thịt bò nuôi và thịt bê bao gồm:

- Tất cả các loại nội tạng, thịt bò hoặc thịt bê như gan, tim, phổi, thận, bàng quang, gân, mạch máu, khí quản, dạ dày, lưỡi, má, tinh hoàn bò đực, dương vật, lá lách, mũi, tai, thực quản, thanh quản, và các bộ phận khác theo yêu cầu.

- Các bộ phận khác nhau của thịt bò hoặc thịt bê bao gồm thăn, thịt bò nướng, thịt bò, mông, sọc, xương ức, xương sườn, cẳng chân và các bộ phận khác theo yêu cầu.

Các sản phẩm có thể được đóng gói theo yêu cầu của khách hàng. Bao bì tiêu chuẩn cho bộ phận nội tạng hoặc các bộ phận của một thùng 10 kg. Chúng tôi cũng có thể chuẩn bị các hình thức khác nhau của bao bì.


Fresh meat pigs in a cold cut factory

CÁC LOẠI MỰC