FISHES 1

Mặt hàng cá của chúng tôi được cung cấp từ các ngư trường ở Đại Tây Dương ngoài khơi bờ biển của Na Uy. Chúng tôi cung cấp cả cá tươi (vận tải hàng không) cũng như đông lạnh và hun khói nóng hoặc lạnh (nước biển).

Chúng tôi cung cấp hai loại cá nước mặn.


SALMON

THÊM

CÁ HỒI ĐẠI TÂY DƯƠNG

Rainbow trout with fresh herbs on ice at the fish market

THÊM

TROUT SALMON