HEO

Two small pigs on a green grass

HEO

Dịch vụ của chúng tôi bao gồm buôn bán thịt heo đông lạnh và các thành phần riêng lẻ bao gồm:

- Tất cả các loại nội tạng heo bao gồm lòng heo, dạ dày, tử cung, …

- Các bộ phận bao gồm cả đầu, tai, hàm, chân trước và chân sau.

Các sản phẩm có thể được đóng gói theo yêu cầu của khách hàng. Bao bì tiêu chuẩn cho bộ phận nội tạng hoặc các bộ phận của một thùng 10 kg. Chúng tôi cũng có thể chuẩn bị các hình thức khác nhau của bao bì theo yêu cầu.


carcasses of pigs in row in meat factory

CÁC LOẠI MỰC

Pair of pigs heads on tray in a butchers shop with one staring at the viewer

TRỤ

PORK HOOF

CHÂN

PORK EARS

TAI