ul. Nowogrodzka 31 lok. 301, 00-511 Warszawa +48 605 217 898 (polish, english), +84 90 1110968 (vietnamese)

Kontakt

Polska

Euro Eco Food sp. z o.o.
ul. Nowogrodzka 31 lok. 301,
00-511 Warszawa

Telefon:
+48 605 217 898;  +48 791 686 864 (polski, angielski)
+84 90 1110968 (wietnamski)
E-mail:
office@euroecofood.pl
hoangducsy.euroecofood@gmail.com
hoanganhsy96@yahoo.co.uk

Formularz kontaktowy

Vietnam

CONG TY TRACH NHIEM HUU HAN THUONG MAI Xuất nhập khẩu EURO ECO FOOD
Văn phòng  đại diện thương mại XNK Đ/C số:
Floor 4th Nguyen Cong Tru Str,
Nguyen Thai Binh Ward, District 1, HCM CITY
ma so thue 0313652814
Thông tin liên hệ trong nước +84 90 1110968

Contact form