ul. Nowogrodzka 31 lok. 301, 00-511 Warszawa +48 605 217 898 (polish, english), +84 90 1110968 (vietnamese)
  • snacks

  • meat

  • starch

  • fishes

  • woda

  • fruits

CHÀO MỪNG


Công ty chúng tôi chuyên về xuất nhập khẩu thực phẩm tự nhiên không dùng hóa chất có mặt tại hai đất nước Ba Lan và Việt Nam. Chúng tôi có những mặt hàng được sản xuất đạt tiêu chuẩn châu Âu với mục đích bán tại Việt Nam.


THÊM