ul. Nowogrodzka 31 lok. 301, 00-511 Warszawa +48 605 217 898 (polish, english), +84 90 1110968 (vietnamese)

THỊT

Sản phẩm thịt đến từ các trang trại hữu cơ nhỏ, nơi mà quan trọng nhất là chất lượng của sản phẩm hơn là số lượng của nó. Chăn nuôi được thực hiện theo cách truyền thống trên đồng cỏ. Thịt giết mổ được thực hiện một cách nhân đạo với động vật. Chúng tôi không bán thịt giết mổ theo nghi lễ. Thịt của chúng tôi không có hóa chất phụ gia để tăng trọng lượng và khối lượng của thịt. Các nhà cung cấp của chúng tôi có tất cả các chứng chỉ cần thiết của EU, chuyển phát quốc tế và cấp giấy phép quân đội Mỹ. Mỗi lô hàng thông qua tất cả các bài kiểm tra chất lượng và kiểm dịch thực vật trước khi giao hàng.

THÊM

Comments are closed.