ul. Nowogrodzka 31 lok. 301, 00-511 Warszawa +48 605 217 898 (polish, english), +84 90 1110968 (vietnamese)

GIA CẦM

Dịch vụ của chúng tôi bao gồm tất cả các loại thịt và nội tạng của gia cầm, gà, vịt, ngan, ngỗng, gà tây, chuột lang và thịt chim bồ câu.

Chúng tôi cung cấp cả thịt, các bộ phận cá nhân và các bộ phận nội tạng.

Các sản phẩm có thể được đóng gói theo yêu cầu của khách hàng. Bao bì tiêu chuẩn cho bộ phận nội tạng hoặc các bộ phận của một thùng 10 kg. Chúng tôi cũng có thể chuẩn bị các hình thức khác nhau của bao bì theo yêu cầu của khách hàng.

THÊM

Comments are closed.